Nekla - osp.nekla.eu

2019 logo_biegu_ludzik_230.jpg cd55cd93ac8fca4cc641903be1197a94
pomoc prawna napis11.jpg 78a7c3e9d0158202e980c1fc7e47ef8d
gospodarka kopia.jpg a05586c6cfcaff34b99b91bffa6cc989
rolnictwo_baner.jpg 54ddb80fed2708cdf20b4a4dbe1293de
banerroz.gif 0451e36a0e57b20225d222049f0e75aa
epuap.png 53f68fd5c93666e8ed3be8c9217f46fc
bip.png e7eb4b77432fae8c920141983afb2c19
Niedziela,  26 maja 2019
Eweliny, Jana, Pawła
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
180 lat szkoły w Targowej Górce
2013-10-02 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje, niekiedy dodaje blasku, jednak dźwięk dzwonka szkolnego przywołuje ponownie te chwile. Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia.

         Uroczyste obchody 180-lecia naszej szkoły zbiegły się z 190 rocznicą śmierci patrona szkoły gen. Antoniego Amilkara Kosińskiego, 25-leciem oddania do użytku rozbudowanej części szkoły i 20-leciem oddania do użytku sali gimnastycznej.

         Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak oraz Starosta Powiatu Wrzesińskiego Dionizy Jaśniewicz. Patronat medialny: „Przegląd Powiatowy” i „ Wiadomości Wrzesińskie”.

         Do jubileuszu przygotowywaliśmy się od dawna, realizując projekt edukacyjny „Z historią i pasją ku...przyszłości”. Uczniowie brali udział w licznych konkursach: literackim „Czas zatrzymany w pamięci”, plastycznych: „Moja miejscowość”, „Ja w mojej szkole”, projektowali okolicznościowy znaczek, widokówkę, folder i kalendarz. 28 września 2013 roku nastąpiło uwieńczenie długich przygotowań związanych z tym wielkim wydarzeniem. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się przed budynkiem szkolnym, skąd zaproszeni goście, poczty sztandarowe, rodzice, nauczyciele i cała społeczność uczniowska wraz z orkiestrą dętą z Nekli, wielkim korowodem przemaszerowała pod płyty nagrobne gen. Antoniego Amilkara Kosińskiego  i jego żony Adelajdy. Tam odśpiewano hymn państwowy i wysłuchano kilku słów o generale. Przybyłe delegacje: Samorządu Gminy Nekla, Zespołu Szkół w Targowej Górce, Rady Rodziców, Biblioteki Publicznej z Nekli i Sołectwa Targowej Górki złożyły wiązanki kwiatów, by oddać hołd patronowi szkoły. Przy miejscu pierwszego pochówku, wartę pełnili harcerze z drużyny „Leśne Licho” działającej przy naszej szkole. Następnie wszyscy udali się do kościoła parafialnego, by uczestniczyć w uroczystej mszy świętej odprawionej przez  proboszcza ks. Sławomira Stronkę i ks. kan. Andrzeja Bohdanowicza z Opatówka.

         Po mszy św. nastąpił ponowny przemarsz na teren szkoły, by kontynuować uroczystości jubileuszowe. Dyrektor Hanna Migdalska  serdecznie powitała wszystkich przybyłych gości: Posła na Sejm RP pana Tadeusza Tomaszewskiego, Wielkopolskiego Wicekuratora Oświaty panią Dorotę Kinal, Radnego Powiatu Wrzesińskiego pana Janusza Balcerzaka, przedstawicielkę biura poselskiego Poseł Krystyny Pośledniej, panią Angelikę Nowak oraz przedstawiciela biura poselskiego Posła Zbigniewa Dolaty, pana Damiana Durnasia, Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, pana Karola Balickiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Nekla pana Adama Stefaniaka, Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej Gminy Nekla pana Romana Kuszaka, Podinspektora ds. Oświaty panią Natalię Łuczak, proboszcza parafii Opatówko ks. kan. Andrzeja Bohdanowicza, proboszcza parafii Targowa Górka ks. Sławomira Stronkę, byłych włodarzy naszej gminy panów Mariana Balickiego i Romana Grychowskiego, przedstawicieli Związku Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego pana płk. Mieczysława Chęcińskiego oraz kapitana Jacka Berenta, Honorowego obywatela Nekli pana Czesława Borkowskiego, dyrektora Muzeum Dzieci Wrzesińskich pana Sebastiana Mazurkiewicza, Prezesa Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego pana Jerzego Osypiuka, dyrektora Przedszkola „Miś Uszatek” z Nekli panią Beatę Kowalską, wicedyrektora Zespołu Szkół w Nekli panią Aldonę Kubacką, dyrektora Zespołu Szkół w Zasutowie pana Piotra Michalaka, poprzednich dyrektorów szkoły, panią Elżbietę Kaźmierczak i pana Czesława Kozielskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Zofię Wiśniewską oraz wszystkich przybyłych działaczy Komitetów Rodzicielskich i Rad Rodziców, poczty sztandarowe, przedstawicieli prasy, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi, absolwentów, uczniów i wszystkich przyjaciół szkoły.

W uroczystości wzięła też udział Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo pani Danuta Grychowska. Po powitaniu głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Nekla pan Karol Balicki, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.

         Przygotowaniom do jubileuszu, towarzyszyło wydanie publikacji „180 lat szkoły w Targowej Górce. Przedsięwzięcie to, było możliwe dzięki hojności wielu sponsorów, którym podziękowali dyrektor szkoły Hanna Migdalska wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Nekla panem Karolem Balickim.

         Następnie uroczystości jubileuszowe uświetnił występ orkiestry dętej z Nekli pod batutą kapelmistrza pana Eugeniusza Drewniaka wraz z grupą mażoretek, którą prowadzi pani Gabriela Drewniak. Wśród wykonawców znaleźli się uczniowie, uczennice i absolwenci naszej szkoły, którzy stanowią dość liczną obsadę w orkiestrze i grupie choreograficznej.

         Ponownie pani Migdalska i pan Balicki zajęli miejsce przy mikrofonie, by wręczyć nagrody i dyplomy wszystkim laureatom konkursów, które zorganizowano w ramach projektu edukacyjnego z okazji 180- lecia szkoły.

         Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana pod kierunkiem pań: Doroty Biegańskiej, Elżbiety Kledzik, Lucyny Idasiak, Agnieszki Kuroś i pana Michała Augustyniaka. Akademię rozpoczął uroczysty polonez w wykonaniu gimnazjalistów. Potem uczniowie kl. II i III szkoły podstawowej zaprezentowali wspaniałego menueta. Montaż słowno - muzyczny zobrazował historię naszej szkoły. Poprzez rys historyczny przypomniano moment utworzenia placówki, jej losy w czasie II wojny światowej, czasy powojenne aż po teraźniejszość. Słowo mówione przeplatały piosenki w wykonaniu zespołu wokalnego przy akordeonowym akompaniamencie pana Jana Heriana. Przypomniano tak ważne wydarzenia w naszej szkole jak: utworzenie oddziału przedszkolnego, oddanie do użytku nowej części szkoły i nadanie jej imienia gen. Antoniego Amilkara Kosińskiego, wybudowanie sali gimnastycznej, powołanie Zespołu Szkół, otrzymanie przez szkołę sztandaru podczas 750–lecia Targowej Górki  a także przyjęcie Ziemi Katyńskiej czy posadzenie Dębu Pamięci Ofiar Katynia.

Część artystyczna pokazała też najnowszą historię szkoły i to, co dzieje się w niej na co dzień. Szkoła rozbrzmiewa muzyką, a roztańczeni uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w polce, jive, walcu angielskim, wiedeńskim i cha-cha. Występ naszych uczniów zakończył zespół wokalny piosenką „Powrócisz tu”.

         Następnie głos zabrali zaproszeni goście, by podzielić się swoimi wspomnieniami i refleksjami. Pierwszy wystąpił pan pułkownik Mieczysław Chęciński, by wraz z kapitanem Jackiem Berentem wyróżnić za działalność patriotyczną: Hannę Migdalską, Karola Balickiego, Adama Stefaniaka, Dariusza Nikodema, Karola Niedzielę, ks. Sławomira Stronkę, Daniela Waligórę i Michała Pawełczyka. Słów gratulacji, życzeń owocnej pracy i wielu sukcesów na dalsze lata funkcjonowania szkoły w Targowej Górce nie szczędzili kolejni mówcy, a mianowicie: Poseł na Sejm RP pan Tadeusz Tomaszewski, Wicekurator Oświaty pani Dorota Kinal, Starosta Powiatu Wrzesińskiego pan Dionizy Jaśniewicz były Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, a zarazem absolwent naszej szkoły pan Roman Grychowski, przedstawicielka biura poselskiego Poseł Krystyny Pośledniej, pani Angelika Nowak, kierownik OPS w Nekli pani Agnieszka Janaszak-Staszak, dyrektor NOK pani Aleksandra Kujawa, wicedyrektor ZS w Nekli pani Aldona Kubacka, dyrektor ZS w Zasutowie pan Piotr Michalak, dyrektor przedszkola „Miś Uszatek” pani Beata Kowalska oraz dyrektor Muzeum Dzieci Wrzesińskich pan Sebastian Mazurkiewicz.

         Mimo, że jubileusz kosztował wszystkich organizatorów, zarówno nauczycieli jak i uczniów dużo pracy i poświęcenia, z pewnością to wielkie wydarzenie przez długi czas będzie okazją do miłych wspomnień.

Irena Kierzkowska

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię