platki_sniegu_zima.jpg 96ee686b609099f52005cc36aacfc92d

Nekla - osp.nekla.eu

100 lat_230.jpg cbf3a34469af006802ec40dc2a382288
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, że dzień 15 grudnia 2018 roku (sobota) będzie dniem pracującym dla Urzędu Miasta i Gminy Nekla z wyłączeniem Referatu Promocji, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pożytku Publicznego i Sportu i w tym dniu urząd będzie czynny w godzinach od 7 do 15, w zamian za poniedziałek 24 grudnia 2018 roku (Wigilia),który będzie dniem wolnym.
pomoc prawna napis11.jpg 516b9770033a5c1a061d3f54099e47a7
gospodarka kopia.jpg 473c744584c0dac4193277ce2dec3ab7
rolnictwo_baner.jpg 56c63f01ac3c7ba457c5b7c62d34b9d4
banerroz.gif de6dd1b19c2226a4b2a30d91e9e0d24a
epuap.png cd5254a1369c75efc43ce7b83edd05e7
bip.png ea81097b9f144706641bf72e3c67003e
Piątek,  14 grudnia 2018
Alfreda, Izydora, Zoriny
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
GMINA NEKLA STAWIA NA SPORT!
2018-02-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
Rok 2018 będzie rokiem bardzo aktywnym dla mieszkańców w gminie Nekla. Bowiem dzięki pozyskanym dofinansowaniom z różnych źródeł realizowanych będzie szereg działań sprzyjających uprawianiu sportu w różnych dyscyplinach sportowych. 
Po pierwsze gmina pozyskała środki w wysokości 12 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W ramach projektu pn. „Na sportowo cały rok” – zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej na terenie gminy Nekla w roku 2018 prowadzony jest cykl zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, który realizowany jest od 1 lutego we wszystkich szkołach z terenu gminy Nekla (Zespół Szkół w Nekli, Zespół Szkół w Zasutowie, Zespół Szkół w Targowej Górce). Zajęcia mają charakter ogólnodostępny, bezpłatny i potrwają przez cały 2018 rok (do 7 grudnia 2018 r.). Głównym celem prowadzonych zajęć jest zapobieganie powstawaniu wad postawy oraz wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała. Wśród proponowanych zajęć dla dzieci i młodzieży realizowane będą: zabawy i gry ruchowe, mini gry sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna), gimnastyka, lekkoatletyka, tenis stołowy, ćwiczenia równoważne i ogólnorozwojowe o charakterze korekcyjnym, badminton, unihokej, zabawy i gry zwinnościowe dla najmłodszych, ćwiczenia wzmacniające mięśnie. 
Ponadto 2 szkoły z naszej gminy – Zespół Szkół w Nekli oraz Zespół Szkół w Zasutowie zakwalifikowały się do drugiej edycji programu „Szkolny Klub Sportowy”, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zaplanowanego na rok 2018. Program „Szkolny Klub Sportowy” powstał w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Projekt adresowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on umożliwić podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie bezpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Celem programu jest m.in. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a także zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w ramach programu SKS są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy odgrywają niezwykle istotną rolę w realizacji programu. To właśnie oni najlepiej znają predyspozycje i  zainteresowania swoich podopiecznych, wiedzą w jaki sposób ich zmotywować, a także jak wskazać właściwą ścieżkę rozwoju. Doceniamy ich zaangażowanie  i wierzymy, że takie działania są w stanie rozbudzić w dzieciach i  młodzieży pasję do sportu oraz aktywności fizycznej. W ramach programu zaplanowano zorganizowanie systematycznych zajęć sportowych, które odbywać się będą 2 razy w tygodniu w grupach minimum 15-osobowych, przez okres 35 tygodni. Zakończenie programu zaplanowano na dzień 15 grudnia 2018 roku. W województwie wielkopolskim podmiotem realizującym zadanie jest Szkolny Związek Sportowy ,,WIELKOPOLSKA”, mający swoją siedzibę w Poznaniu. Stowarzyszenie będzie koordynowało prace  grup ćwiczebnych z całego województwa, które zakwalifikowały się do programu. Jest nam niezwykle miło poinformować, że zajęcia w naszych szkołach już się zaczęły. 
Gmina Nekla w tym roku, w okresie wakacji letni przystąpi do przebudowy obiektu lekkoatletycznego – boiska i bieżni przy Zespole Szkół w Nekli. Po zrealizowaniu inwestycji powstanie obiekt lekkoatletyczny, którego Gmina się nie powstydzi. Posiadać on będzie: 4-torową bieżnią okrężną  200 m o nawierzchni poliuretanowej, skocznię do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, rzutnię do piłeczki palantowej, boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 58 m o nawierzchni ze sztucznej trawy.  Przebudowana zostanie również zeskocznia do skoku w dal. Zadanie realizowane będzie dzięki uzyskanemu w 2017 roku dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki Lekkoatletyczne”) w wysokości 400 000 zł. Ponadto Gmina wystąpiła również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) i turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie budowy bieżni tartanowej.    
Ponadto promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację spotkań o charakterze sportowym i przeprowadzenie inwestycji na obiektach pełniących funkcje sportowe realizowane będzie również przez działające na terenie gminy Nekla organizacje pozarządowe i lokalne Stowarzyszenia. I tak, Gminny Klub Sportowy „Płomień Nekla” realizować będzie projekt pn. Przebudowa boiska poprzez budowę systemu nawadniania murawy, którego celem jest poprawa aktywności społecznej w zakresie kultury, turystyki i rekreacji na obszarze LGD. W ramach projektu zostanie zamontowany system automatycznego nawadniania boiska oraz rozegrany zostanie mecz otwarcia i organizacja zawodów sportowych dla rodzin z dziećmi. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 49 753,50 zł (100 %) w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020 przedsięwzięcie 1.1.2 Budowa lub przebudowa obiektów turystycznych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych na obszarze LGD. 
Gmina Nekla skierowała również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o udzielenie w roku 2018 wsparcia finansowego w wysokości 9 340 zł na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń szatniowo – sanitarnych oraz magazynowych przy stadionie miejskim w m. Nekla w ramach Programu „Szatnia na medal”. Jeśli udałoby się otrzymać dofinansowanie na prace remontowo – budowlane pomieszczeń szatniowych znajdujących się przy stadionie miejskim, w połączeniu z budową instalacji systemu automatycznego nawadniania murawy, projekty te przyczyniłyby się do poprawy warunków korzystających z obiektu, jak również wizerunku całego kompleksu boiska sportowego. 
Dodatkowo GKS „Płomień Nekla” pozyskał również dofinansowanie w ramach tego samego poddziałania 19.2 i przedsięwzięcia 1.2.1 Organizacja imprez/wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, kulturalnych na obszarze LGD na realizację projektu pn. „Na sportowo – eko zdrowo! Organizacja imprezy sportowo – rekreacyjnej na stadionie GKS Płomień Nekla” w wysokości 13 000 zł. W ramach projektu zorganizowany zostanie mecz piłkarski pomiędzy Seniorami i OldBoy-ami, ustawione będzie miasteczko sportowe, zorganizowane zostanie widowisko plenerowe „Mapa marzeń” wraz z przeprowadzeniem warsztatów edukacyjnych o tematyce ekologicznej i warsztaty malarskie „Zielono Mi” oraz wydana zostanie broszura popularyzująca sportową historię gminy Nekla. Realizacja operacji została zaplanowana na maj 2018 r.
Realizacja wielu projektów, polegających na ciągłej rozbudowie i poprawie infrastruktury sportowej w gminie Nekla, sprzyja realizacji działań z zakresu szeroko rozumianej aktywności sportowej i rekreacyjnej. Działania te mają na celu przede wszystkim podniesienie aktywności oraz poprawę sprawności fizycznej wśród mieszkańców gminy Nekla.  
Już teraz zapraszamy Państwa na imprezy sportowe realizowane lub współorganizowane przez gminę Nekla. 1 lipca amatorów biegów zaprosimy na V Jubileuszowy NEKIELSKI BIEG DO LATA. Impreza sportowa  z roku na rok cieszy się coraz większą  popularnością wśród mieszkańców, ale także gości z Polski i z zagranicy. Jeśli jednak nie czujecie się na siłach, by pokonać dystans 10 km, już teraz zapraszamy na bieg rodzinny, podczas którego będzie można przebiec, przejść z kijkami czy przespacerować trasę ok. 2 km. Dobra zabawa gwarantowana!
Środek lata, gorąca atmosfera i dobra muzyka zawsze towarzyszą uczestnikom ZAWODÓW SKATERÓW, którzy prezentują widowni niesamowite akrobacje rowerowe i skaterskie.
Lato pożegnamy sportowo i rodzinnie 26 sierpnia podczas RAJDU ROWEROWEGO pokonując trasę „Śladami Osadnictwa Olęderskiego”.  
Sołtysów wraz z mieszkańcami sołectw już teraz zapraszamy na zmagania rekreacyjno - sportowe podczas SPARTAKIADY SOŁECTW, która odbędą się 1 września.  Dobra atmosfera i świetna zabawa gwarantowane.
Oprócz wymienionych przedsięwzięć kulturalno – sportowych, zapraszamy Państwa do korzystania ze stałej oferty Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, jak również przygotowanych przez inne jednostki gminne, organizacje pozarządowe i sołectwa. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie.
UMiG Nekla

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię