Nekla - osp.nekla.eu

100 lat_230.jpg 6ed40535b8435f761f0736fc1ed2e143
pomoc prawna napis11.jpg 74c98ae0a3c5846746c2d63ba60ccfc1
gospodarka kopia.jpg 9fce1eaa46b8e5ee699ff659c5edfc76
rolnictwo_baner.jpg 20492cc542800f496edf723a3115afe5
epuap.png 8a35ed7e50dbb1d65fe2a9ba25922278
bip.png 237263607758557055eb7b34e52a2619
Czwartek,  22 lutego 2018
Małgorzaty, Marty, Nikifora
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
mapa
DOŁĄCZONE PLIKI
Nekla 918/17
Pdf
Drukuj
Powrót
Wyraź
opinię
Adres: Nekla 918/17
62-330 Nekla
Powierzchnia: 505 [m2]
Forma własności: gminna
Numer księgi wieczystej: PO1F/00031554/8
Charakter: niezabudowana
Funkcja: mieszkaniowa
Plan zagospodarowania: brak
Warunki zabudowy: Wydano
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Gmina Nekla
Nazwa instytucji: Gmina Nekla
Adres: Dworcowa 10
62-330 Nekla
61 438 60 11
61 438 64 90
nekla@gminanekla.pl
www.nekla.eu
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Gaz: tak
Kanalizacja: tak
Sieć telekomunikacyjna: tak
Drogi główne i dojazdowe:

Dostęp do działki drogą asfaltową gminną.

Najbliższa linia kolejowa:

 

Inne media techniczne:

Przy działce znajduje się sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna do której możliwe jest podłączenie.

Opis nieruchomości

Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym uchwałą nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym uchwałą nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ww. działka przeznaczona jest pod tereny usług publicznych. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr NG.6730.95.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, działka ta przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: przetarg nieograniczony
Cena: Kupno: 39360.00
Fotografie oferty
Nekla 918/17
Pdf
Drukuj
Powrót
Wyraź
opinię